Uygulama-1

Uygulama-1

Şu ana kadar işlediğimiz tüm konuları içeren bir uygulamadır.,

 

import java.util.ArrayList;

import javax.swing.JOptionPane;

public class OgrenciKayit {
  ArrayList ogrenciler = new ArrayList<>();

  public static void main(String[] args) {
    OgrenciKayit a = new OgrenciKayit();
    a.baslat();

  }

  private void baslat() {
    menu();
  }

  private void menu() {
    String str = "";
    str += "Yapmak istediğiniz İşlem\n";
    str += "*****************\n\n";
    str += "[ 0 veya Esc] Çıkış\n";
    str += "[ 1 ] Kayıt Ekle\n";
    str += "[ 2 ] Kayıt Sil\n";
    str += "[ 3 ] Kayıt Listele\n";

    String secim = JOptionPane.showInputDialog(null, str);
    if (secim == null) {
      secim = "0";
    } else if (secim.equals("") || secim.matches("[^0-9]+")) {
      this.menu();
    }
    int secimSayi = Integer.parseInt(secim);

    switch (secimSayi) {
      case 0:
        cikis();
        break;
      case 1:
        ekle();
        break;
      case 2:
        sil();
        break;
      case 3:
        listele();
        break;
      default:
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "0-3 Arasında Bir Seçim Yapınız");
        this.menu();
        break;
    }

  }

  private void listele() {
    String mesaj = "";
    mesaj += "Öğrenci Listesi\n";
    mesaj += "*****************\n\n";
    for (Object object : ogrenciler) {
      mesaj += object + "\n";
    }
    mesaj += "";
    JOptionPane.showMessageDialog(null, mesaj);
    this.menu();
  }

  private void sil() {
    String ogrenci = JOptionPane.showInputDialog(null, "Öğrenci Adı");
    if (ogrenciler.contains(ogrenci)) {
      ogrenciler.remove(ogrenci);
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Silindi!");
    } else {
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Öğrenci Bulunamadı!");
    }
    this.menu();
  }

  private void ekle() {
    String ogrenci = JOptionPane.showInputDialog(null, "Öğrenci Adı");
    if (!ogrenciler.contains(ogrenci)) {
      ogrenciler.add(ogrenci);
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Kaydedildi!");
    } else {
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Bu Öğrenci Sistemde Kayıtlıdır!");
    }
    this.menu();
  }

  private void cikis() {
    int secim = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Çıkmak istediğinizden Emin misiniz?");

    if (secim == 0) {
      System.exit(0);
    } else {
      this.menu();
    }

  }
}