Diziler

Diziler

Diziler aynı tipte birden çok değişkeni tutabilen veri yapılarıdır. Nesne gibi düşündükleri için referans tipleri olarak değer görürler. Referans tipleri 2‘ye ayrılır. Bunlar Referans ve İlkel veri tipleridir. Referans, nesnelerin bellekteki yerlerini tutar. İlkel ver tipleriyse sadece 1 adet veriyi tutarlar.

import java.util.Arrays;

public class Dizler {
  public static void main(String[] args) {
    //Dizi Tanımlama
    int[] sayilar=new int[10];
    double[] fiyatlar={1.99, 2.39,8.75,6.13};
    String[] isimler={"Mehmet", "Ayşe", "Ali","Fatma"};

    System.out.println(Arrays.toString(fiyatlar));

    //foreach ile dizi elemanlarını yazdırma
    for (int sayi : sayilar) {
      System.out.println(sayi);
    }

    //for ile dizi elemanlarını yazdırma
    for (int i = 0; i < isimler.length; i++) {
      System.out.println(isimler[i]);
    }    
  }
}

 

Örnek

Uzunluğu ve değerleri klavyeden girilen bir dizi oluşturup görüntüleme

import javax.swing.JOptionPane;

public class DiziUygulama {
  public static void main(String[] args) {  
  int uzunluk=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null, "Öğrenci Sayısı"));
  String[] ogrenciler=new String[uzunluk];
  //for ile dizi elemanlarına değer atama
  for (int i = 0; i < ogrenciler.length; i++) {
    ogrenciler[i]= JOptionPane.showInputDialog(null, (i+1)+". Öğrenci Adı");
  }
  String mesaj="";
  //foreach ile dizi elemanlarını yazdırma
  for (String ogrenci : ogrenciler) {
    mesaj+=ogrenci+"\n";
  }
  JOptionPane.showMessageDialog(null, mesaj);
  }
}