Dart Dilinde “String” ve “bool” Veri Tipleri

Dart Dilinde “String” ve “bool” Veri Tipleri

Veri tipleri tüm programlama dillerinde farklı şekilde isimlendirmekle birlikte büyük farklılıklar göstermezler. Örneğin C# programlama dilinde string olan veri tipinin Dartta karşılığı String, boolean olan veri tipinin Dart’daki karşılığı bool şeklindedir. Aynı zamanda int ve double her iki programlama dilinde de aynıdır.

 

String Veri Tipi

Metinsel ifadeler için kullanılan veri türüdür. Bu veritipine atanacak değerler çift tırnak veya tek tırnak içerisinde belirtilebilir. İki String veri tipine sahip değişkeni birleştirmek için + operatörü kullanılabilir.

String ifade içinde başka bir String değişkeni $degiskenAdi olarak kullanabiliriz. Böylece + kullanmak gerekmeyebilir. Bu işleme interpolation (ekleme yapma)  denir. Eğer değişkenle birlikte bir metot kullanılacaksa $(degiskenAdi.metot) şeklinde kullanılır. Ayrıca interpolation tüm veri türleri için geçerlidir.

 

main(List<String> args) {
	String babaAdi="Ahmet", anneAdi="Dilek", soyadi="Sular";
	print("""
  		Baba Adı: $babaAdi $soyadi
  		Anne Adı: $anneAdi $soyadi
 	""");
}

bool Veri Tipi

Binary (ikili ) değer alan bir veri tipi türüdür. Bu veri tipine sahip değişkenler sadece true veya false şeklinde değerler alır. Bu veri tipi özellikle şart ve kontrol deyimlerinde sıklıkla kullanılmaktadır.

main(List<String> args) {
	bool ehliyetvarMi=true, sigaraKullanimi=false;
	print("""
  		Ehliyeti Var mı? $ehliyetvarMi
  		Sıgara Kullanıyor mu? $sigaraKullanimi  
 	""");
}