Dart Dilinde Sabitler

Dart Dilinde Sabitler

Dart programlamada  final ve const sabit tipleri kullanılmaktadır.

final

Oluşturulan değişken sabittir, daha sonra farklı bir değer atanamaz. Değer kullanıldığı andan itibaren ram üzerinde tutulmaya başlar. Değer tipini belirtmek gerekir.

const

Oluşturulan değer final'da olduğu gibi sabittir. Ancak oluşturulduğu andan itibaren ram üzerinde tutulmaya başlanır. Tip belirtmeye gerek duymaz, değer tipine göre tip ataması yapılır.

main(List<String> args) {
  	final String ad = "Mehmet Kasım";
  	final soyad = "Sular";
  	const Pi = 3.141592;
  	print(ad + ' ' + soyad);
  	print(Pi);
  	//ad = "Emir Mete"; => hata verir. Değiştirilemez.
  	//Pi = 2.718281; => hata verir. Değiştirilemez.	
}

Genelde final sabit tipini sabitlerde kullanmayı tercih ediyoruz.