Dart Dilinde "num" ve "var" Veri Tipleri

Dart Dilinde "num" ve "var" Veri Tipleri

num Veri Tipi

Hem tamsayı hem de ondalıklı bir ifadeyi saklayabilir. num numeric kelimesinin kısaltması olarak aklımızda kalabilir. int ve double veri tipleri yerine kullanılabilmektedir.

main(List<String> args) {
	num boy=1.68, yas=38, renk=0x00ff00, eSayi=158E5;
	print("""
  		Boyu: $boy
  		Yaşı: $yas
  		Renk: $renk
  		Sayı: $eSayi
	""");
}

var Veri Tipi

var veri tipi ile metinsel, binary, tamsayı, ondalıklı sayı veya liste türlerinde değişkenler tanımlanabilir. Var variable (değişken) kelimesinin kısaltması olarak hatırlanabilir. var olarak int deger atandıysa sonrasında double değer atanamaz varsayılan değerleri null (boş)’dır. Yani bu değişkenlere bir veri atamadan kullanırsak null sonucunu alırız.

main(List<String> args) {
	var adi="Mehmet Kasım", soyadi="Sular", evliMi=true, boy=1.68,yas=38, renk=0x00ff00, eSayi=158E5;
	print("""
  		Adı Soyadı: $adi $soyadi
 		Evli Mi? $evliMi
 	 	Boyu: $boy
 		Yaşı: $yas
 		Renk: $renk
 		Sayı: $eSayi	
	""");
}