Dart Dilinde List Veri Tipi

Dart Dilinde List Veri Tipi

Sıralı nesne grubu olarak bilinir. Yani dizi şeklinde birden çok aynı veya farklı türe ait elemanları bu değişken içerisinde tutarız. (Öğrenci numaraları listesi, alfabedeki harflerin listesi vb.) Birden fazla tanımlama yolu mevcuttur. Bunlardan en basit olanı köşeli parantezler arasına liste elemanlarını aralarına virgül koyarak tanımlamaktır. Aşağıda kullanım örnekleri verilmiştir.

main(List<String> args) {
	// degisken turu int olan liste, farkli bir tur atanamaz.
	List<int> ogrenciNumaraListesi = [1233, 1231, 6543, 1236]; 
 	// degisken turu String olan liste, farkli bir tur atanamaz.
	List<String> alfabeListesi= ["a", "b", "c"];
	// var ifadesi ileriki sureclerde anlatilacaktir.
	List farkliVeriTipiListesi = ["mehmet", 3, "y", false, 2.3];
	print(ogrenciNumaraListesi);
 	print(ogrenciNumaraListesi[0]);
 	print(ogrenciNumaraListesi.first);
 	 print(ogrenciNumaraListesi.length);
 	print(ogrenciNumaraListesi[ogrenciNumaraListesi.length - 1]);
 	print(ogrenciNumaraListesi.last);
 	print(ogrenciNumaraListesi.isNotEmpty);
 	print(alfabeListesi);
 	alfabeListesi.add("d");
 	print(alfabeListesi);
 	alfabeListesi.insert(3, "e");
 	print(alfabeListesi);
 	alfabeListesi.sort();
 	print(alfabeListesi);
 	print(farkliVeriTipiListesi);
}

 

List.generate

Otomatik listeler oluşturmamızı sağlar.

Örnek:

index değerinin karesini değer olarak alan 5 elemanlı liste oluşturalım

main(List<String> args) {
	List sayiListesi= new List.generate(5, (int index) => index * index); 
 	print(sayiListesi);	
}

Örnek:

Rastgele 10 sayıdan oluşan (0-100 arası) 10 elemanlı bir liste oluşturalım.

import 'dart:math';
main(List<String> args) {
	List randomSayiListesi= new List.generate(10, (int index) =>Random().nextInt(100)); 
 	print(randomSayiListesi); 	
}