Dart Dilinde "int" ve "double" Veri Tipleri

Dart Dilinde "int" ve "double" Veri Tipleri

int Veri Tipi

Tamsayıları saklarken kullanılan veri tipidir. Tamsayı değeri pozitif veya negatif değer alabilmektedir. Yaş, sayı, adet, no ve id gibi değişkenler int veri tipine sahip olmalıdır. Hexaodecimal (16lı sayı sistemi) değer alan değişkenler de int olarak tanımlanabilmektedir. Örneğin 0Xfe01a9. Genelde renk kodlarında kullanılmaktadır bu değerler.

main(List<String> args) {
	int yas=40, renkKodu=0xFF0000;
	print("Yaşı: $yas");
	print("Renk Kodu : $renkKodu");
}

Double Veri Tipi

Ondalıklı ifadeler için kullanılan veri tipidir. Kilo, boy, fiyat ve ağırlık gibi değişkenler tanımlanırken veri tipi olarak double kullanılmalıdır. Ayrıca exponents (10 üssü) değere sahip değişkenler için de kullanılabilmektedir. Örneğin  14.3e5 veya 3278e-13

main(List<String> args) {
	double boy=1.68;
  	double sayi=124E5;
  	double sayi2=124E-5;
	print("Boyu: $boy");
  	print("Sayı1: $sayi");
  	print("Sayı2: $sayi2");
}