Dart Dilinde Döngüler

Dart Dilinde Döngüler

Dart Dilinde Döngüler

Aynı işlemi birden fazla kez yaptırmak istediğimizde bu ifadeleri kullanırız. Örneğin 1 – 10 arasındaki sayıları yazdıran bir kod bloğunu bu ifadeler ile yaparız. Ya da içerisinde kayıtlar yer alan bir listedeki kayıtlar bu kod bloğuyla yazdırırız.

Dart programlama dilinde bu süreç için 5 farklı döngü kullanılabilmektedir. Bunlar for , for-in, foreach, while ve do-while ifadeleridir.

for  döngüsü

for kullanım örneği aşağıda gösterilmiştir.

 

Örnek:

Adınızı 100 defa ekrana yazdırın.

main(List<String> args) {
 	String adi="Mehmet Kasım Sular";
	for (var i = 0; i < 100; i++) {
  		print("${i+1} - $adi");
 	}
}

for-in döngüsü

for-in kullanım örneği aşağıda gösterilmiştir.

 

Örnek: List.generate ile üretilen bir listedeki  kayıtları ekrana yazdıralım.

import 'dart:math';
main(List<String> args) {
 	var ondalikSayilar = new List.generate(10, (index) => Random().nextDouble());
 	for (var ondalikSayi in ondalikSayilar) {
  		print(ondalikSayi);
 	}
}

Foreach döngüsü

for-in örneğini foreach ile gerçekleştirelim

import 'dart:math';
main(List<String> args) {
 	var ondalikSayilar = new List.generate(10, (index) => Random().nextDouble());
 	ondalikSayilar.forEach((ondalikSayi) {
  		print(ondalikSayi);
 	 });
}

while döngüsü

While döngüsü ile do-while döngüsü aynı mantık ile çalışmaktadır. Tek fark, while döngüsünde ilk önce bir durum değerlendirilir, durum geçerli ise döngü içerisine girer. Do-while döngüsünde ise önce döngü içerisine girer işlemleri bir sefere mahsus gerçekleştirir. Daha sonra durum geçerli ise devam eder, geçerli değil ise döngüden çıkılır.

 

Örnek:  Adımızı 10 kez while ile yazdıralım.

main(List<String> args) {
 	String adi="Mehmet Kasım Sular";
 	int i=1;
 	while (i<=10) {
  		print("$i - $adi");
  		i++;
 	}
}

IoT uygulamalarda sonsuz döngü işlemlerinde while(true){} yaygınlıkla kullanılmaktadır.

 

do-while döngüsü

Aynı işlemi do-while ile gerçekleştirelim.

main(List<String> args) {
 	var adi="Mehmet Kasım Sular";
 	int i=1;
 	do {
  		print("$i - $adi");
  		i++;
 	} while (i<=10);
}