Dart Dilinde Dallanma ve Kesme İfadeleri

Dart Dilinde Dallanma ve Kesme İfadeleri

Bu ifadeler kod akışını durdurmak, başka bir akışa dallandırmak ya da bir sonraki döngüye atlatmak gibi işlemleri yerine getirir.

break  ifadesi

break ifadesinin iki türlü kullanımı mevcuttur. Bunlardan ilki etiketli bir kod bloğunu sonlandırmak, diğeri ise kullanıldığı döngüyü sonlandırmak şeklindedir. Aşağıda iki örneği de görebilirsiniz.

main(List<String> args) {
 	kodBlogu:
 	{
  	 	for (int i = 0; i < 999; i++) {
   			if (i == 2) {
    			break kodBlogu;
   			}
   			print(i);
  		}
  		for (int j = 0; j < 988; j++) {
   			print(j);
  		}
 	}
 	print("kodBlogu dışında yapılacaklar!");
}

 

main(List<String> args) {
  	for (var i = 0; i < 100; i++) {
  		if (i==2) {
   			 break;
  		}
  		print(i);
 	}
 	for (var j = 0; j < 5; j++) {
  		print(j);
 	}
}

continue  ifadesi

Geçerli döngü yenilemesinde bulunduğu konumdan itibaren alttaki satıra geçmez ve döngünün başına geri götürür.

main(List<String> args) {
	kodblogu:
 	 for (var i = 0; i < 3; i++) {
  		print("");
  		print("dış döngü: $i");  
  		for (var j = 0; j < 5; j++) {
   			if (j == 3) {
    				continue kodblogu;
   			}
   			print("--iç döngü: $j");
  		} 
 	}
}

 

return  ifadesi

Bir fonksiyonu sonlandırmak için kullanılmaktadır. Döngü içerisinde de kullanılabilir. Fakat döngüyü değil komple fonksiyonu sonlandırır. Genelde fonksiyonlarda geri değer döndürme işlemlerinde kullanılır

import 'dart:math';
main(List<String> args) {
 	int sayi = Random().nextInt(10);
 	print("$sayi! = ${faktoriyel(sayi)}");
}
faktoriyel(int sayi) {
 	int f = 1;
 	if (sayi == 0) {
  		return 1;
 	} else {
  		for (var i = 1; i <= sayi; i++) {
   			f *= i;
  		}
  		return f;
 	}
}