Dart Dilinde Akış Kontrol İfadeleri

Dart Dilinde Akış Kontrol İfadeleri

Dart programlama dilinde proje kodları yukarıdan aşağıya doğru işlenmektedir. Bu akış işlemi sırasında kodu döngüye sokma, karar verme, akışı durdurma vb. işlemler için bu akış ifadelerinden faydalanırız. Bu sürecin ilk aşaması Akış Kontrol İfadeleridir.

Dart programlama dilinde bu süreç için iki farklı ifade kullanılabilmektedir. Bunlar if – else ve switch – case ifadeleridir.

if – else ifadesi

if- else kullanım örneği aşağıda gösterilmiştir.

 

Örnek:

Random üretilen (0-100) arasındaki sayının tek mi çift mi olduğunu ekrana yazdıralım.

import 'dart:math';
main(List<String> args) {
	int sayi=Random().nextInt(100);
	if (sayi%2==0) {
  		print("$sayi bir çift sayıdır");
	} else {
  		print("$sayi bir tek sayıdır");
 	}
}

Kısa if-else Kullanımı

Kısa if- else kullanım örneği aşağıda gösterilmiştir.

 

Örnek: List.generate ile üretilen bir listede kayıt olup olmadığını sorgulayan kodu yazalım.

main(List<String> args) {
 	List sayilar = new List.generate(Random().nextInt(10), (index) => Random().nextInt(100));
 	// Normal Kullanım
 	if (sayilar.isNotEmpty) {
  		print(sayilar);  
 	}else{
  		 print("Kayıt Bulunamadı!");  
 	}
 	 //Kısa Kullanım
 	sayilar.isNotEmpty?print(sayilar):print("Kayıt Bulunamadı!");
}

Switch – Case İfadesi

Switch – Case gönderilen parametreye göre seçim yapma işlemini gerçekleştirmektedir. Eğer gönderdiğimiz ifade hiçbir seçenekte yok ise default seçeneği devreye girecektir. Birden fazla seçenekte aynı işlev yapılacaksa case seçeneğinin alt tarafı boş bırakılır. Aşağıdaki 12, 1 ve 2 seçenekleri aynı işlemi yapacağı için (yaz)  12 ve 1 seçeneklerinin içi boş bırakılmıştır.

 

Örnek:

Sistem tarihinden ay bilgisini alıp hangi mevsimde olduğumuzu ekrana yazdıralım.

main(List<String> args) {
  	var ay=DateTime.now().month;
 	switch (ay) {
  		case 12: case 1: case 2:
   			print("Kış");
   			break;
  		case 3: case 4: case 5:
   			print("İlkbahar");
   	 		break;
  		case 6: case 7: case 8:
   			print("Yaz");
   			break;
  		case 9: case 10: case 11:
   			print("Sonbahar");
   			break;
  		default:
			“Mevsim Bulunamadı”;
 	 }
}