Java

Java

Uygulama-1
Java

Uygulama-1

by M. Kasım Sular | January 13, 2021

686 0

Şu ana kadar işlediğimiz tüm konuları içeren bir uygulamadır.,

Metotlar
Java

Metotlar

by M. Kasım Sular | January 13, 2021

475 0

Metotlar bir grup kod bloğunun belirli bir işlevi gerçekleştirmek için bir araya gelmesiyle oluşurlar. Genelde programlar küçük parçalara bölünmüş şekle getirilmeye çalışılır.

Map Yapısı
Java

Map Yapısı

by M. Kasım Sular | January 13, 2021

601 0

Map Interface somut sınıflarındandır. HashMap sınıfına, karışık eşleme de denilebilir. Eşleme tablosuna eleman ekleme, çıkartma işlemlerinde ve anahtarı verilen elemanı tabloda bulma işlemlerinde oldukça etkilidir.

Arrays ve ArrayList Sınıfları
Java

Arrays ve ArrayList Sınıfları

by M. Kasım Sular | January 13, 2021

1179 0

Java’da bize dinamik diziler sağlar. Standart dizilerden daha yavaş olabilse de, bu yapı, bir dizi üzerinde birçok manipülasyonun gerekli olduğu programlarda yardımcı olur.

Çok Boyutlu Diziler
Java

Çok Boyutlu Diziler

by M. Kasım Sular | January 13, 2021

452 0

İlk oluşturduğumuz köşeli parantez satır, ikinci köşeli parantez ise sütun sayısını belirtir. Tek boyutlu dizide de olduğu gibi burada da indexler 0’dan başlar.

Diziler
Java

Diziler

by M. Kasım Sular | January 13, 2021

440 0

Diziler aynı tipte birden çok değişkeni tutabilen veri yapılarıdır. Nesne gibi düşündükleri için referans tipleri olarak değer görürler.

Tarih Saat İşlemleri
Java

Tarih Saat İşlemleri

by M. Kasım Sular | January 13, 2021

607 0

Tarih ve Saat işlemlerinde LocalDateTime sınıfını biçimlendirme işleminde is DateTimeFormatter sınıfını kullanabiliriz.

String İşlemleri
Java

String İşlemleri

by M. Kasım Sular | January 13, 2021

1614 0

Stringler karakter katarı olarak da ifade edilirler. Java'da stringler nesne olarak ele alınmaktadırlar. String değişkenler ile her çeşit karakterler saklanabilmektedir. Tip dönüşümü, belli bir veri tipindeki değişkeni başka bir veri tipini dönüştürmektir.

Hata Yakalama
Java

Hata Yakalama

by M. Kasım Sular | January 12, 2021

423 0

Exception runtime da yani uygulama çalışırken meydana gelen hatalardır. Bu hataların bir kısmı tolere edilebilirken bir kısmı ise uygulamanın tamamen durmasına neden olur. Developer olarak bizim amacımız bu hataları yakalamak ve mümkünse tolere edip uygulamanın çalışmaya devam etmesini sağlamaktır.

Kesme ve Dallanma
Java

Kesme ve Dallanma

by M. Kasım Sular | January 12, 2021

563 0

Bu ifadeler kod akışını durdurmak, başka bir akışa dallandırmak ya da bir sonraki döngüye atlatmak gibi işlemleri yerine getirir.

Programlama

Mobil Programlama

Web Programlama

+