Flutter

Flutter

Dart Dilinde Dallanma ve Kesme İfadeleri
Flutter

Dart Dilinde Dallanma ve Kesme İfadeleri

by M. Kasım Sular | January 07, 2021

871 0

Bu ifadeler kod akışını durdurmak, başka bir akışa dallandırmak ya da bir sonraki döngüye atlatmak gibi işlemleri yerine getirir.

Dart Dilinde Döngüler
Flutter

Dart Dilinde Döngüler

by M. Kasım Sular | December 24, 2020

4414 0

Aynı işlemi birden fazla kez yaptırmak istediğimizde bu ifadeleri kullanırız. Örneğin 1 – 10 arasındaki sayıları yazdıran bir kod bloğunu bu ifadeler ile yaparız. Ya da içerisinde kayıtlar yer alan bir listedeki kayıtlar bu kod bloğuyla yazdırırız.

Dart Dilinde Akış Kontrol İfadeleri
Flutter

Dart Dilinde Akış Kontrol İfadeleri

by M. Kasım Sular | December 24, 2020

1662 2

Dart programlama dilinde proje kodları yukarıdan aşağıya doğru işlenmektedir. Bu akış işlemi sırasında kodu döngüye sokma, karar verme, akışı durdurma vb. işlemler için bu akış ifadelerinden faydalanırız.

Dart Dilinde Operatörler
Flutter

Dart Dilinde Operatörler

by M. Kasım Sular | November 27, 2020

1955 0

Programdaki karşılaştırma, matematiksel ve mantıksal işlemleri gerçekleştirirken kullanılan işaretlerdir.

Dart Dilinde Sabitler
Flutter

Dart Dilinde Sabitler

by M. Kasım Sular | November 27, 2020

659 1

Dart programlamada  final ve const sabit tipleri kullanılmaktadır.

Dart Dilinde Map Veri Tipi
Flutter

Dart Dilinde Map Veri Tipi

by M. Kasım Sular | November 27, 2020

3209 1

Anahtar – değer ikilisine göre verileri değişkende tutan bir türdür. Anahtar ve değeri herhangi bir obje türünde olabilir. (int, String, bool, custom vb.) Anahtar tekil olmak zorundadır.

Dart Dilinde List Veri Tipi
Flutter

Dart Dilinde List Veri Tipi

by M. Kasım Sular | November 27, 2020

3150 0

Sıralı nesne grubu olarak bilinir. Yani dizi şeklinde birden çok aynı veya farklı türe ait elemanları bu değişken içerisinde tutarız. (Öğrenci numaraları listesi, alfabedeki harflerin listesi vb.)

Dart Dilinde "num" ve "var" Veri Tipleri
Flutter

Dart Dilinde "num" ve "var" Veri Tipleri

by M. Kasım Sular | November 13, 2020

1412 2

num veri tipi ile hem tamsayı hem de ondalıklı bir ifadeyi saklayabilir. var veri tipi tüm veritiplerinin yerine kullanılabilmektedir.

Dart Dilinde "int" ve "double" Veri Tipleri
Flutter

Dart Dilinde "int" ve "double" Veri Tipleri

by M. Kasım Sular | November 13, 2020

2496 0

Tamsayıları saklarken kullanılan int, ondalıklı ifadeler için ise double veri tipleri kullanılmaktadır. 

Dart Dilinde “String” ve “bool” Veri Tipleri
Flutter

Dart Dilinde “String” ve “bool” Veri Tipleri

by M. Kasım Sular | November 12, 2020

2078 1

Veri tipleri tüm programlama dillerinde farklı şekilde isimlendirmekle birlikte büyük farklılıklar göstermezler.

Programlama

Mobil Programlama

Web Programlama

+