Veritabanı

Veritabanı

Veri, veri tabanı ve veri tabanı sunucularının kullanımı ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye; veri tabanı tasarlama ve oluşturma, veri tabanı içinde sorgulama yapma, veri tabanı yönetimsel fonksiyonlarını kullanma ve sunucularını yönetme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler
Veritabanı Tasarımı 40/16 Veri tabanını tasarlamak
Veritabanı Hazırlama 40/24 Veri tabanını oluşturmak
Veritabanında Sorgular 40/24 Veri tabanında sorgulama yapmak
Veritabanı Yönetimsel Fonksiyonları 40/24 Yönetimsel fonksiyonları kullanmak
Ağ Veritabanı Kurulumu 40/32 Ağ veri tabanını kurmak
Ağ Veritabanında Tablo İşlemleri 40/32 Tablo işlemlerini gerçekleştirmek
Ağ Veritabanı Yönetimi 40/32 Ağ veri tabanı yönetimini sağlamak