Programlama Temelleri - 9. Sınıf

Programlama Temelleri - 9. Sınıf

Dersin Amacı : Bu derste öğrenciye; temel algoritma, görsel blok programlama ve programlama işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Sınıfı : 9
 

Haftalık Ders Saati : 4

 

Öğrenme Biriminin Adı 

Problem Çözme ve Algoritmalar


Konular

1. Problem çözme ve temel kavramlar

2. Problem Çözmede Temel Işlemler

3. Algoritmalar

4. Akış Diyagramları

 

Öğrenme Biriminin Adı 

Blok Tabanlı Programlama

Konular

1. Blok tabanlı programlama ortamı

2. Blok tabanlı programın arayüzü

3. Proje oluşturma örnekleri

 

Öğrenme Biriminin Adı 

Programlama Dili Temelleri

Konular

1. Program ve Yazılım

2. Programlama Dili

3. Python Kurulumu

4. Python İçin Gerekli Araçlar

 

Öğrenme Biriminin Adı 

Veri Yapıları

Konular

1, Değişken ve Sabit Kavramları

2. Operatörler

3. Veri Tipleri

 

Öğrenme Biriminin Adı 

Karar Ve Döngü Yapıları

Konular

1. Karar Yapıları

2. Döngüler

 

Öğrenme Biriminin Adı 

Fonksiyonlar

Konular

1. Fonksiyon kavramı

2. Fonksiyon tanımlama

3. Fonksiyon ve parametre kullanımı

4. Lamda fonksiyonlar

5. Özyinelemeli fonksiyonlar

6. Fonksiyonlarda Kullanılan Değişkenlerin Kapsamı

 

Öğrenme Biriminin Adı 

Tarih Ve String İşlemleri

Konular

1. Tarih Nesnesi

2. Tarih Bilgisinin Biçimlendirilmesi

3. String (Metin) İşlemleri

 

Öğrenme Biriminin Adı 

Hata Yakalama İşlemleri

Konular

1. Hata kavramı ve Hata Türleri

2. Hata Yakalama

 

Öğrenme Biriminin Adı 

Dosya İşlemleri

Konular

1. Çalışma Dizini Ayarları ve Klasör Oluşturma

2. Dosya Oluşturma ve Yazma

3. Dosya Silme ve Yedekleme

 

İlgili Dökümanlar

#

Türü

Adı

Boyut

İndir

1

PDF

Ders Kitabı

11 MB

İndir

2

PDF

Ders Bilgi Formu

510 KB

İndir