Mesleki Gelişim Atölyesi - 9. Sınıf

Mesleki Gelişim Atölyesi - 9. Sınıf

Dersin Amacı : Bu ders ile öğrenciye, yeni çağ becerileri ve tasarım odaklı düşünme yaklaşımı doğrultusunda mesleki gelişimi sağlayacak becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Sınıfı : 9
 

Haftalık Ders Saati : 2

 

Ders öğrenme birimlerinde ele alınan farklı temalar, öğrencilerin meslek hayatına hazırlanırken bilmeleri gereken temel konulardan oluşmaktadır. Bu temalar beceri gelişiminin sağlanabilmesi için birer araçtır. Mesleki Gelişim Atölyesi Dersi Öğretim Programıyla öğrencilere;

1. Meslek etiği, ahilik ilkeleri, millî ve manevi tüm değerlere uygun davranış sergileme,

2. Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği (İSG) için gerekli güvenlik tedbirlerini alma,

3. Teknolojik gelişmelere ve endüstriyel dönüşüme ilişkin süreçleri ve dinamikleri açıklama,

4. Yaşadığı ortamda çevreyi koruma ve sürdürülebilir kaynak yönetimine ilişkin tedbirleri alma,

5. Girişimci iş fikirleri ortaya koyarak kendine uygun iş fikrini hayata geçirmek ve meslekte kendini geliştirmek için gerekli planlamayı yapma,

6. Eser, patent, faydalı model, marka, coğrafi işaret, tasarım gibi fikrî ve sınai mülkiyet haklarını açıklama ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması

amaçlanmaktadır

 

Öğrenme Biriminin Adı 

Meslek Etiği ve Ahilik

 

Öğrenme Biriminin Adı 

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

Öğrenme Biriminin Adı 

Teknolojik Gelişmeler ve Endüstriyel Dönüşüm

 

Öğrenme Biriminin Adı 

Çevre Koruma

 

Öğrenme Biriminin Adı 

Girişimci Fikirler, İş Kurma ve Yürütme

 

Öğrenme Biriminin Adı 

Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hakları

 

İlgili Dökümanlar

#
Türü
Adı
Boyut
İndir
1
PDF
Ders Kitabı
90 MB
2
PDF
Ders Bilgi Formu
875 KB