Bilişim Teknolojilerinin Temelleri - 9. Sınıf

Bilişim Teknolojilerinin Temelleri - 9. Sınıf

Dersin Amacı : Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilişim etiği, bilgi güvenliği, fikri mülkiyet, sanayi devrimleri, dijital dönüşüm ve endüstri 4.0 teknolojileri, bilgisayar montajı yapma ve ağ temellerini kullanma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır
 

Sınıfı : 9
 

Haftalık Ders Saati : 3

 

Öğrenme Biriminin Adı 

Bilişim Etiği


Konular

1. Etik ve bilişim etiği kavramları

2. Bilgi güvenliği yönetimi temel kavramları

3. Temel Güvenlik Prensipleri

4. Fikri Mülkiyet

Öğrenme Biriminin Adı 

Dijital Dönüşüm

Konular

1.Birinci Sanayi Devrimi

2. İkinci Sanayi Devrimi 

3. Üçüncü Sanayi Devrimi 

4. Dördüncü Sanayi Devrimi

5. Dijital dönüşüm kavramları

6. Büyük veri teknolojileri

7. Arttırılmış Gerçeklik ve Sanallaştırma

8. Simülasyon Sistemleri

9. Otomasyon ve Sensör Teknolojileri

10. Bulut Bilişim

 

Öğrenme Biriminin Adı 

İç Donanım Birimleri

Konular

1. Anakart montaj hazırlığı 

2. Anakarta işlemciyi monte etme işlemleri

3 .Bellek birimlerini anakart üzerine monte etme işlemi

4. Genişleme yuvası kartlarını anakart üzerine monte etme işlemleri

5. Disk sürücülerini kasaya monte etme işlemleri

6. Anakartı kasa içine monte etme işlemleri

 

Öğrenme Biriminin Adı 

Dış Donanım Birimleri

Konular

1, Klavye ve fare bağlantı işlemleri 

2. Görüntüleme birimlerinin bağlantı işlemleri

3. Yazıcıların kablo bağlantı işlemleri

4. Görüntü işleme cihazlarının bağlantısı

 

Öğrenme Biriminin Adı 

İşletim Sistemleri ve Kurulum

Konular

1. İlk açılış ayarları

2. Kapalı kaynak kodlu İşletim sistemi kurma işlemleri

3. Kapalı kaynak kodlu işletim sisteminde sürücülerin ve yardımcı yazılımlarının kurulum işlemleri

4. Açık kaynak kodlu işletim sistemi kurma işlemleri

5. Kapalı kaynak kodlu işletim sisteminde sürücülerin ve yardımcı yazılımlarının kurulum işlemleri

6. Donanım Sorunlarını giderme

7. Yazılım Sorunlarını Giderme

8. İşletim Sistemleri Sorunlarını Giderme

 

Öğrenme Biriminin Adı 

İşletim Sistemleri Temel Kullanım

Konular

1. Kapalı kaynak kodlu İşletim sistemi ayarları

2. Açık kaynak kodlu işletim sistemi ayarları

3. Kapalı kaynak kodlu İşletim sisteminde güvenlik ayarları

4. Açık kaynak kodlu işletim sisteminde güvenlik ayarları

5. İşletim sistemlerinde web tarayıcıların kullanımı

 

Öğrenme Biriminin Adı 

Ağ Temelleri

Konular

1. Ağ sisteminin fiziksel bağlantı tasarımını oluşturma işlemleri

2. Ağ topolojileri

3. Ağ kablosunu hazırlama işlemleri

4. İletim katmanı portlarının kullanımı

5. Uygulama katmanı uygulamaları

6. Ağ protokolleri

7. TCP/IP adres girişlerini yapma işlemleri

8. Alt ağ işlemleri

9. Ethernet standartlarına uygun Ethernet kartı bağlantısının yapılması işlemleri

 

İlgili Dökümanlar

#
Türü
Adı
Boyut
İndir
1
PDF
Ders Kitabı
53 MB
2
PDF
Ders Bilgi Formu
225 KB