Öğretim Materyalleri (2020-2021)

Öğretim Materyalleri (2020-2021)

Mesleki Gelişim Atölyesi - 9. Sınıf

Öğretim Materyalleri (2020-2021)

Bu ders ile öğrenciye, yeni çağ becerileri ve tasarım odaklı düşünme yaklaşımı doğrultusunda mesleki gelişimi sağlayacak becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Programlama Temelleri - 9. Sınıf

Öğretim Materyalleri (2020-2021)

Bu derste öğrenciye; temel algoritma, görsel blok programlama ve programlama işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bilişim Teknolojilerinin Temelleri - 9. Sınıf

Öğretim Materyalleri (2020-2021)

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilişim etiği, bilgi güvenliği, fikri mülkiyet, sanayi devrimleri, dijital dönüşüm ve endüstri 4.0 teknolojileri, bilgisayar montajı yapma ve ağ temellerini kullanma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır

Bilgisayarlı Tasarım Uygulamaları - 9 Sınıf

Öğretim Materyalleri (2020-2021)

Bu derste öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alarak teknik resim kurallarına uygun çizimler yapma, bilgisayarda üç boyutlu tasarım yaparak hazırlanan tasarımların baskısını alma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

+